Textil,Historia,Religion,Arkeologi

Välkommen till en textilhistorisk vandring. Följ den röda tråden. Här blandas dåtid med nutid, dåtid med framtid.